El medi ambient ens importa.

Enguany ens hem unit al projecte #compostaescola. Un programa d’educació ambiental que preten educar en la prevenció i gestió sostenible dels residus fomentant la recollida selectiva.

El compostatge transforma la fracció orgànica en un abonament natural. D’aquesta manera s’aconsegueix tancar el cicle dels residus orgànics, evitant que aquests residus acaben en abocadors.